Sans Souci SARL
tel : +33 (0) 4 90 78 33 61 of +32 (0) 475 440 232
Carte professionnelle afgeleverd door de Préfecture van de Vaucluse : 05-109
lid van SNPI (Syndicat National des Professionnels Immobiliers)
nl // fr // en         Print
  Wie zijn wij?
  Luberon
  Verhuur van woningen
  Reacties van onze klanten
  Nuttige informatie
  Voorwaarden
  Contact
  Beste Website
  Pers
Algemene voorwaarden

1. Reservering:

Samen zoeken wij naar een geschikt vakantieverblijf, dat voldoet aan uw wensen.

Daarna bevestigt u uw reservering, per e-mail, fax, telefoon of brief. Deze bevestiging is bindend voor de huurder. Bij eventuele annulering na reservering dient u annuleringskosten te betalen (zie artikel 9 Annuleringen).

Na reservering ontvangt u een huurcontract in 2-voud, waarvan u één exemplaar ondertekent en terugstuurt. Het andere exemplaar behoudt u als bewijs van uw reservering.

2. Betaling:

Het voorschot bedraagt 30% van de huursom, vermeerderd met 25,00 reserverings - en administratiekosten. Dit voorschot betaalt u ten laatste 5 dagen na ontvangst van het huurcontract.

Het saldo bedraagt 70% van de huursom en dient uiterlijk 8 weken voor het betrekken van het vakantieverblijf op onze rekening te staan.

Na betaling van de totale huursom ontvangt u het volledige vakantieadres met telefoonnummer van de eigenaars en/of contactpersonen, de routebeschrijving naar de vakantiewoning en informatie over de Luberon.

Ter plaatse kan de eigenaar eventueel de betaling van de verblijftaks (taxe séjour) vragen, afhankelijk van het adres van uw vakantieverblijf.

3. Waarborg:

Bij aankomst in uw vakantiewoning, betaalt u de door de eigenaars bepaalde waarborgsom. De te betalen waarborgsom staat vermeld bij elke huisvoorstelling. De waarborg wordt geheel of gedeeltelijk terugbetaald bij vertrek ter plaatse of teruggestort uiterlijk binnen de 2 weken. Eventuele kosten (schoonmaakkosten, verwarmingskosten, huurgelden voor bedlinnen of handdoeken) worden afgetrokken van de waarborgsom.

Na vertrek controleren de eigenaars en/of zijn contactpersonen de woning op eventuele schade. Indien u schade veroorzaakt, moet dit onmiddellijk gemeld worden bij de eigenaars en/of zijn contactpersonen. De kosten van de geleden schade worden geëist door de eigenaar en/of zijn contactpersonen en worden afgetrokken van de waarborgsom.

De waarborg kan in geen geval via ons worden teruggeëist.

4. Aankomst en vertrek:

Zaterdag is meestal de wisseldag, tenzij anders vermeld in het huurcontract.

U kunt de huurwoning betreden vanaf 16:00 uur tot 18:00 uur.

U dient de woning te verlaten voor 10:00 uur.

5. Maximum aantal personen:

Bij de reservering geeft u het aantal personen door die gaan verblijven in de woning. Het maximum aantal personen staat duidelijk vermeld bij de huisvoorstelling. Het is niet toegestaan met meer personen in de woning te verblijven, noch te logeren in tenten of caravans op het terrein. Bij inbreuk, leidt dit tot een onmiddellijke en eenzijdige verbreking van het huurcontract, waarbij ieder recht op vergoeding vervalt.

6. Zwembad en barbecue:

De zwembaden zijn in gebruik van half mei tot eind september, tenzij anders vermeld in de huisvoorstelling. In ieder geval is het gebruik van het zwembad afhankelijk van de weersomstandigheden. Het gebruik van het zwembad geldt alleen voor de huurders (en/of de eigenaars of andere huurders bij verhuringen met gemeenschappelijk zwembad). De volledige verantwoordelijkheid ligt bij de gebruikers van het zwembad.

Het gebruik van de barbecue wordt in bepaalde periodes (bij grote droogte omwille van brandgevaar) verboden of onderworpen aan bepaalde regels. Deze regels moeten gerespecteerd worden.

7. Bedlinnen, handdoeken en eindschoonmaak:

Het al of niet aanwezig zijn van bedlinnen en handdoeken staat duidelijk omschreven in de huisvoorstelling.

De eindschoonmaak wordt door u gedaan, tegen betaling verzorgd door de eigenaars of is inbegrepen in de huursom. Dit staat duidelijk omschreven in de huisvoorstelling.

U verlaat uw vakantiewoning in de staat zoals deze zich bevond bij aankomst, in ieder geval opgeruimd en bezemschoon. U maakt de afvalemmer, ijskast en vaatwasser leeg.

8. Huisdieren:

Het al of niet toelaten van huisdieren staat duidelijk vermeld in de huisvoorstelling. In sommige gevallen te overleggen met de eigenaars en te bepalen bij de reservering.

9. Annulering:

1) Door de huurders

Alle annuleringen worden telefonisch doorgegeven en daarna schriftelijk bevestigd. Volgende percentage wordt aangerekend bij annulering:

Alle annuleringen tot 8 weken voor aankomst: 30 % van de huursom

Alle annuleringen van 8 tot 4 weken voor aankomst: 75 % van de huursom

Alle annuleringen van 4 weken voor de aankomst: 100 % van de huursom

Het is ten stelligste aanbevolen om zowel een annulerings- als reisverzekering af te sluiten. Deze verzekeringen kan u afsluiten bij uw eigen makelaar of u vindt meer informatie op www.elvia.be, de zoekmotor www.elvia.be/nl/individuals/individuals.htm

2) Door de verhuurder

Indien wij door omstandigheden, buiten onze wil om, genoodzaakt zijn om een vakantieverhuring te annuleren, dan trachten wij een andere vakantiewoning, van soortgelijke aard en prijs, voor te stellen. Indien dit niet mogelijk is, dan storten wij de reeds betaalde huursom en reserveringskosten terug. Echter zonder vergoeding van welke schade dan ook.

10. Aansprakelijkheid:

1) Voor de huurders

Tijdens het verblijf is de huurder aansprakelijk voor alle schade, van welke aard ook, die door hem wordt toegebracht aan de vakantiewoning.

2) Voor de verhuurders

Wij kunnen in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt door de huurders in eender welk vakantiehuis.

Wij selecteren alle woningen met de grootste zorgvuldigheid. Mochten er, buiten onze wil om, toch veranderingen zijn opgetreden, dan kan hiervoor geen aansprakelijkheid worden aanvaard.

11. Klachten:

Bij eventuele klachten of problemen dient u onmiddellijk contact op te nemen met de eigenaars en/of zijn contactpersonen. Als de klacht niet naar uw tevredenheid wordt opgelost, dan neemt u direct contact met ons op. Klachten na uw verblijf worden niet behandeld.

Het voortijdig verlaten van de vakantiewoning, zonder voorafgaand overleg en wederzijdse overeenstemming, ontslaat ons van iedere verplichting tot schadeloosstelling.

De verhuurder is maximaal aansprakelijk voor de totale huursom van het verblijf.

Subjectieve criteria zoals weer, omgeving, rust en mooi uitzicht kunnen wij u niet garanderen.

website door webalive
Volg ons op Facebook!
sitemap